مهمترين فعاليتهاي شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس

 

شرکت ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس به منظور عمران و آباداني اراضي بالادست کانال اصلي آب و توسعه توليد محصولات کشاورزي خصوصاً محصولات مهم و استراتژيک فعاليت خود را در سه بخش زراعت ، دامپروري و باغباني در مساحت 18064 هکتار در سال 1366 آغاز نمود.

موضوع فعاليت شركت عبارتست ازتهيه و اجراي طرح هاي مربوط به امور کشاورزي اعم از زراعت ، باغباني ، دامپروري وغيره که براي نيل به اين اهداف شرکت بدون حصر مجاز به اقدامات زير مي باشد :
الف) انجام مطالعات لازم درباره مسائل کشاورزي و بکار بردن روشهاي جديد علمي و فني بمنظور بهره برداري بيشتر و بهتر.
ب) ايجاد تأسيسات و صنايع لازم جهت توليد ، تبديل و توزيع محصولات کشاورزي.
ج) سرمايه گذاري و مشارکت در موسسات و شرکتهاي داخلي ، موسسات آموزشي و پژوهشي مرتبط با مقاصد شرکت بطوريکه در حدود و مقررات و صلاح آن باشد.
د) انجام هرگونه عمليات و معاملات بازرگاني و همچنين واردات و صادرات که براي تأمين منافع شرکت ضروري بوده و بصرفه و بصلاح آن باشد.

عمده فعاليتهاي شركت عبارت است از:

• تکميل ، نوسازي و تجهيز اراضي زراعي به سيستم آبياري تحت فشار با قابليت کاربري زراعي در سطح 10695 هکتار.

• زراعت محصولات استراتژيك بذري و غير بذري در بيش از 8000هكتار زمين با روش آبياري تحت فشار و نشتي.

• استفاده از بياري تحت فشار(باراني) با 58 دستگاه سنترپيوت.

• توليد و عرضه محصولات زراعي: ذرت بذري و دانه اي و سيلوئي- گندم بذري و خوراكي- جو بذري و خوراكي- سورگوم بذري- چغندر بذري- كلزا- سويا- يونجه.

• اجراي طرح كشت زيتون در سطح240هكتار و جنگلداري در 220هكتار.

• بهره برداري از 5 ايستگاه پمپاژ آب با ظرفيت 7/2 متر مكعب در ثانيه.

• واحد گاوهاي شيري 1000 رأسي.

• كارخانه خشك كني و پروسس بذر با ظرفيت هر ساعت خشك كن 30تن و پروسس بذر هر 24 ساعت 40تن.

• توليد سالانه زراعي بيش از 30000تن انواع محصولات.

مجهز به انواع ماشين آلات سنگين و سبك.

• مجهز به انواع ماشين آلات كشاورزي.

• مجهز به انبارهاي غلات و محصولات توليدي حدود 30000مترمربع.

• مجهز به تعميرگاه براي تعميرات ماشين آلات.

 

 

وزارت جهاد كشاورز

جهاد كشاورزي استان اردبيل

خبرگزاري كشاورزي ايران

شبكه اطلاع رساني گندم ايران

سازمان هواشناسي كشور