نام و نام خانوادگي:تسليم قهرماني

سمت: معاونت اداري، مالي و بازرگاني

سوابق تحصيلي: ليسانس مديريت

سوابق خدمتی: 20سال سابقه خدمت در شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

19سال سابقه در پست های مختلف: مدیر امور اداری و منابع انسانی-مدیر، معاونت ، سرپرست و مسئول امور حفاظت شرکت-رئیس واحد کارگزینی

تلفن:5-32719201-045

پست الكترونيكي:

 

شرح وظایف حوزه معاونت اداری ، مالی و بازگاني
-مراقبت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعملهای اداری و مالی، بودجه و تشکیلات از طریق مدیران تحت نظر .

-برنامه ریزی و تعیین خط مشی های کلی در زمینه مسایل اداری و مالی و رفاهی .

-نظارت بر حسن اجرای قراردادها يي که به نحوی با شركت در ارتباط باشد .

-نظارت در تهیه و تدوین بودجه و  نحوه مصرف اعتبارات هر واحد .

-تکوین‌ نظ‌ام‌ مالی‌ نوین‌ سازمان‌ و نظ‌ارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور مالی‌ بنحوی‌ که‌ متضمن‌ دقت‌ ،صحت‌ ،سرعت‌ ،شفافیت‌، جامعیت‌ و... باشد .

-نظارت وکنترل در امور مربوط به اعزام کارکنان جهت انجام مأموریتهای روزانه .

-اجراي قوانين و مقررات استخدامي و طرح هاي طبقه بندي مشاغل .

-اعمال نظارتهای لازم به منظور پیش بینی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز

-مطالعه و بررسي و اظهار نظر كارشناسي درخصوص  بهبود كيفيت خدمات كاركنان و مراجعين .  

-همکاری و هماهنگی با واحد مربوطه بمنظور بکارگیری فن آوری های نوین اطلاعاتی ، اداری و مالی و بکارگیری اتوماسیون اداری

-تکوین‌ پایگاه‌ اط‌لاعات‌ جامع‌ نیروی‌ انسانی‌ شركت وط‌راحی‌ و اجرای‌ نظ‌ام‌ انتصابات‌ مبتنی‌ بر شایسته‌ سالاری‌ از ط‌ریق‌ شناخت‌ نیروهای‌ دارای‌ قابلیت‌ و توانمندی‌ علمی‌ وتجربی‌ و ...

-كنترل و اظهار نظر در كليه اسناد و مدارك مرتبط با امور بازرگاني شركت

 

واحدهای تابعه :
مديريت امور مالي
مديريت امور اداري و منابع انساي
مديريت امور بازرگاني
رئيس اداره حفاظت
رئيس اداره روابط عمومي
رئيس اداره انفورماتيك

وزارت جهاد كشاورز

جهاد كشاورزي استان اردبيل

خبرگزاري كشاورزي ايران

شبكه اطلاع رساني گندم ايران

سازمان هواشناسي كشور