مراسم تودیع ومعارفه مهندس محمدی ومهندس میرزای باحضور معاونت بازرگانی وپشتیبانی آقای قهرمانی

 

مراسم تودیع ومعارفه مهندس محمدی ومهندس میرزای باحضور معاونت بازرگانی وپشتیبانی آقای قهرمانی

طی حکمی از سوی دکتر ارسلان کاظم پور آقای مهندس مرتضی محمدی به سمت رئیس اداره تولیدی پارس یک منصوب شد. همچنین طی حکم دیگری آقای مهندس پرویز میرزایی به سمت رئیس مکانیزاسون کشاورزی شرکت منصوب شد.

در این جلسه که با حضور آقای تسلیم قهرمانی معاونت اداری مالی پشتیبانی برگزار شد از زحمات مهندس میرزایی در طول خدمت در اداره تولیدی پارس یک تقدیر و تشکر و برای آقای محمدی آرزوی توفیق و پشتکاری در جهت اهداف شرکت بعمل آمد.

 


.

 

وزارت جهاد كشاورز

جهاد كشاورزي استان اردبيل

خبرگزاري كشاورزي ايران

شبكه اطلاع رساني گندم ايران

سازمان هواشناسي كشور