مدیر عامل شرکت پارس خبر داد:حل مشکل چندین ساله دریافت کمک بلاعوض و نوسازی مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی شرکت

مدیر عامل شرکت پارس خبر داد:حل مشکل چندین ساله دریافت کمک بلاعوض از صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی ونوسازی مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی شرکت

ارسلان کاظم پور ،مدیر عامل شرکت کشت وصنعت ودامپروری پارس بااعلام این خبر گفت :بدنبال جلسه ای که با مدیریت محترم صندق توسعه حمایت از بخش کشاورزی استان اردبیل داشتیم ،موانع وراهکارهای موجودبرای توسعه این شرکت بررسی شدو همچنین خبر از نوسازی مکانیزاسیون ادوات کشاورزی دراین شرکت خبرداد.

ارسلان کاظم پور، مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس با اعلام این خبر گفت: بدنبال جلسه ای که با مدیریت محترم صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی استان اردبیل داشتیم، موانع و راهکارهای موجود برای توسعه این شرکت بررسی شد

وی افزود: با توجه به اینکه شرکت پارس در نظر دارد 1380 هکتار از اراضی دیم خود را به آبیاری تحت فشار تبدیل نماید، بالطبع باید کمک دولتی نیز از محل تبصره های موجود دریافت نماید.

مدیرعامل شرکت پارس افزود: در جلسه ای که با مدیریت محترم صندوق توسعه داشتیم مقرر شد که کمک بلاعوض برای اجرای این پروژه که موجب افزایش راندمان محصولات کشاورزی و ایجاد اشتغال میگردد از طریق این صندوق پرداخت گردد.


️دکتر کاظم پور: با توجه به فرسودگی ادوات و مکانیزاسیون کشاورزی این شرکت و لزوم نوسازی ادوات، این برنامه در دستور کار ویژه شرکت قرار دارد. برای اجرایی نمودن این برنامه دیداری با مدیریت بانک کشاورزی استان اردبیل داشتیم که نتایج خوبی را برای شرکت بدنبال داشته است.مدیرعامل شرکت افزود: با نظر مساعد مدیریت محترم بانک کشاورزی استان، مقرر شد تا هزینه لازم برای خرید ده دستگاه تراکتور سنگین، ادوات و دنباله بندهای آنرا خریداری و به ناوگان کشاورزی این شرکت افزود شود.

دکتر ️ارسلان کاظم پور خاطر نشان ساخت: با خرید و اضافه نمودن این ادوات از هزینه کرد اجاره این ادوات صرفه جویی شده و از طرف دیگر با به موقع کاشتن زمین های شرکت شاهد افزایش راندمان محصولات خواهیم بود.


 

 


 

 

 

 

 

وزارت جهاد كشاورز

جهاد كشاورزي استان اردبيل

خبرگزاري كشاورزي ايران

شبكه اطلاع رساني گندم ايران

سازمان هواشناسي كشور