تاريخچه شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس

بمنظور توسعه و عمران دشت مغان و بهره‌گيري مطلوب از منابع آب و خاك منطقه با استفاده از روشها ، تجهيزات و تكنولوژي پيشرفته در زمينه توليدات كشاورزي و دامي و ايجاد اشتغال در اين منطقه محروم كه فقط در حد رويشگاه مرتعي مورد شناسايي قرار گرفته بود مطالعات فراوان انجام و به اين نتيجه رسيد كه با استفاده از امكانات موجود و با انحراف آب رودخانه عظيم ارس مي‌توان بخش مهمي از اراضي مرتعي را به زراعت فارياب تبديل نمود و از اين طريق تحولي در افزايش توليدات كشاورزي و دامي كشور و نيز ايجاد اشتغال و ارتقاء سطح زندگي را در منطقه فراهم نمود.
براي تحقق بخشيدن به اين امر ضرورت ايجاد شركتهاي كشت و صنعت بيش از حد احساس گرديد. لذا در سال 1353 شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان تاسيس شد.
شركت كشت و صنعت مغان در طول 13 سال (1366-1353) فعاليت خود كارهاي عظيمي را با منابع مالي كشور در زمينه‌هاي آماده‌سازي اراضي ، ايجاد كانالها ، شبكه‌هاي آبرساني ، دامپروري وصنايع تبديلي ، مجتمع زراعت ، باغات وكارخانجات قند ، پروسس ميوه و خوراك دام انجام كه اكثر پروژه‌هاي آن به بهره‌دهي رسيد.
ولي بمنظور بهره‌دهي مطلوب از سرمايه‌گذاريهاي بعمل آمده و بازگشت اصولي آن از طريق افزايش توليدات زراعي و دامي و محصولات صنايع وابسته، از 90هزار هكتار اراضي زير شبكه حدود 63590 هكتار بعهده شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان گذارده شد. بيش از 18000 هكتار از اراضي فوق الذكر كه در جنوب شبكه اصلي قرار داشت، مي بايستي از طريق پمپاژ آب از كانال و توزيع آن در اراضي بالادست با استفاده از تكنولوژي نوين كه اجبارا نياز به سرمايه گذاري و تامين منابع مالي داشت به زير كشت برده مي شد.

لذا پس از انقلاب شكوهمند اسلامي ضرورت تاسيس شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس بعنوان راه حل مناسب (با استفاده از سرمايه هاي غير دولتي) براي بهره برداري از اراضي عمران نشده كشت و صنعت مغان انتخاب گرديد.


بدين جهت براي نيل به اين امر براي عمران و آبادي آن بخش از زمينهاي تحت اختيار شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان (متعلق به دولت جمهوري اسلامي) نياز به سرمايه‌گذاري داشته است براين اساس ، شركت كشت و صنعت و دامپروري پارس با مشاركت شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان و بانك ملي ايران در سال 1366 تشكيل و فعاليت خود را آغاز نمود.

اراضي شركت پارس را، بخشي از دشت مغان تشكيل مي دهد. اراضي اين شركت در شمال شرق استان اردبيل قرار دارد كه از طرف شرق، غرب و جنوب غربي به مراطع و قشلاقات عشايري و از شمال به اراضي شركت مغان محدود مي شود. مرز غربي محدوده را جاده پارس آباد-مشكين شهر تعيين مي كند و حد فاصل جنوبي آن را نيز جاده احداث شده و كانالهاي حفر شده مشخص كرده است. جاده جعفرآباد-گرمي-پارس آباد نيز از ميان قسمت هاي شرقي عبور مي كند.

وزارت جهاد كشاورز

جهاد كشاورزي استان اردبيل

خبرگزاري كشاورزي ايران

شبكه اطلاع رساني گندم ايران

سازمان هواشناسي كشور