دستاوردهاي مهم بخش زراعي شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس

این شرکت با توجه به امکانات موجود و کارشناسان مجرب و باتوجه به عملکردهای خوب و قابل توجهی در تولید محصولات رسیده است. گندم 7000- 6500 ، ذرت بذری 4000 – 3500 ف ذرت دانه ای 9000 – 7000 ، سورگوم بذری 4000 – 3500 ، کلزا 3000 – 2500 و یونجه 16000 – 15000 و از تولید و تأمین کنندگان ارقام مختلف بذر گندم در منطقه مغان بوده و از این بابت کمک شایانی به کشاورزی منطقه نموده است. و نیز یکی از تولیدکنندگان مهم تولید بذر ذرت ، سورگوم و چغندر در کشور بوده که از لحاظ کیفی منطبق با تمامی استانداردهای تعریف شده بوده و دارای گواهی کیفیت از مؤسسه بذر و نهال کشور میباشد

کارخانه پروسس و عمل آوری بذر:

مجهز به دستگاههای خشک کنی و بوجاری و ضدعفونی و کیسه گیری بوده و کلیه محصولات تولیدی زراعت شرکت به نحو مطلوب و استانداردهای تعریف شده زیر نظر کارشناسان متخصص و با نظارت مؤسسه تحقیقات و بذر ونهال کشور در این کارخانه خشک و بوجاری و ضدعفونی و کیسه گیری شده و جهت مصرف به سراسر کشور حمل میگردد.

واحد باغبانی و جنگل و مرتع:

این واحد در سطح بیش از 1000 هکتار از اراضی شرکت که شامل 220 هکتار درختان جنگلی از نوع سوزنی برگان و 240 هکتار زیتون کنسروی و روغني و 500 هکتار مرتع می باشد فعالیت می نماید. بطوریکه بیش از 11 تن روغن زیتون مرغوب استحصال و به بازار منطقه عرضه می نماید که بعلت کیفیت روغن فوق با استقبال بسیار خوبی نیز از طرف مشتریان روبرو شده است.

واحد تحقیقات کاربردی امور زراعت:

واحد تحقیقات کاربردی امور زراعت شرکت نیز ضمن ارتباط با مراکز علمی و تحقیقات و مؤسسات بذر و نهال و بیماریهای گیاهی با ارتقاء دانش فنی و زراعی برای افزایش کیفی و کمی محصولات با انجام آزمایشات تطبیقی و مقایسه ای ارقام جدید و نیز روشهای عملی و مؤثر در کنترل آفات و امراض و علفهای هرز گام تازه ای را در پیشبرد اهداف شرکت برداشته و موفقیتد های را نیز بدنبال داشته است که در این ارتباط میتوان به روش کنترل بیماری باکتریایی اروینیا در مزارع ذرت بذری و دانه ای و همچنین سورگوم بذری بویژه در اراضی زیر کاشت دستگاههای آبیاری بارانی اشاره نمود که همه ساله باعث حدود کاهش 30 درصدی محصول می شد ، با موفقیت حاصل شده است.

امکانات ماشینی

مجهز به بیش از 80 دستگاه انواع تراکتور سنگین و نیمه سنگین و 150 دستگاه انواع دنباله بند.

    • تعمیرگاه مجهز ماشین آلات.
    • دستگاه آبیاری بارانی ( سنترپیوت )

     

     

 

وزارت جهاد كشاورز

جهاد كشاورزي استان اردبيل

خبرگزاري كشاورزي ايران

شبكه اطلاع رساني گندم ايران

سازمان هواشناسي كشور