واحد دامپروری در سال ۱۳۷۵ تأسیس و از سال ۱۳۸۶ از گوسفند داری به پرورش گاو شیری با ظرفیت  ۱۰۰۰رأس مولد تغییر کاربری پیدا کرد . ابتدا با خرید ۲۰۰ رأس تلیسه و ۱۵۰۰ تن شیر سالانه آغاز به فعالیت نمود و پس از خرید چند مرحله تلیسه و با استفاده از تلیسه های آبستن تولید داخل ، در حال حاضر به ۱۴۰۰ رأس دام ، ۲۱۲ رأس تلیسه آبستن ،۴۳۵ رأس گوساله از شیر گیری تا پای کل و ۱۳۵ رأس گوساله نر رسیده است.

سالانه تولیدی بالغ بر ۱۵ هزار تن شیر ، ۲۰۰ تن گوشت ، ۵۵۰ رأس گوساله نر و ۵۵۰ رأس تلیسه رجیستر با خلوص خونی و تناژ تولیدی بالا دارد . همچنین سالانه حدود ۱۵ هزار تن کود خشک دامی تولید می نماید که جهت توزیع و غنی نمودن مزارع شرکت مورد استفاده قرار می گیرد .

مجتمع دامپروری در دو بخش پرورش گاو شیری که شامل دام های مولد ( خشک و شیری ) ، تلیسه های پا به زا و گوساله های شیر خوار از بدو تولد تا زمان از شیر گیری بوده و همچنین بخش پرورش تلیسه که شامل گوساله های ماده از زمان شیر گیری تا دو ماه به زایمان مانده و به طور مجزا از هم می باشند فعالیت می نماید.

این مجموعه دارای یک کارخانه خوراک سازی نیمه اتوماتیک به ظرفیت ۱۰ تن در ساعت ، یک شیر دوشی (۲۴*۲ پارالل) ۴۸ واحدی نیمه اتوماتیک و ۶۵ تن ظرفیت نگهداری شیر تولیدی در مخازن استیل و پلیت و چیلر برای تبرید تا زمان حمل ، سه دستگاه فیدر، ۱۰ دستگاه تراکتور سبک و سنگین ، یکدستگاه بهروب ، یکدستگاه ماسه ریز، یکـدستگاه کمپرسی، دو دستگاه لودر ، یکـدستگاه تراکتور بیلـدار و چندین تریلی حمل خوراک و … می باشد.