اهم اهداف و استراتژی های دامپروری بشرح ذیل می باشد؛

– افزایش کمی و کیفی تولیدات تا بتواند نه تنها تا حد توان نیازهای لبنی و پروتئینی منطقه را تأمین نماید بلکه هر چه بیشتر سهمی مثبت در تأمین نیازهای استان و حتی کشور ایفا نماید و از پتانسیل موجود در منطقه به بهترین شکل بهره برداری نموده و مواد خام زراعی را به محصولات قابل مصرف برای انسان تبدیل نماید.

– اصلاح دام های موجود در منطقه و مملکت که این رسالت از طریق فروش دام های اصلاح نژاد شده در منطقه به حقیقت پیوسته و با تزریق این دام ها به دامداری های سطح منطقه ، نهایتاً دامداران کوچک هم دارای دام های با ضریب تبدیل بهتر و تولید بیشتر می باشند.

– ارتقاء و افزایش اطلاعات دامداران و دامپروران منطقه با مراجعه و مشاهده امکانات و روش کار و حتی گرفتن مشاوره از نیروهای متخصص و تحصیل کرده شرکت.

– اقدام به افزایش ظرفیت دامپروری از ۱۰۰۰ رأس مولد به ۲۵۰۰ رأس مولد که تمام اقدامات و مجوزهای آن گرفته شده و در مرحله کلنگ زنی می باشد.

– از دیگر برنامه های آتی در رابطه با دامپروری شرکت ، احداث کارخانه شیر و تکمیل زنجیره نهایی تولیدات خام شرکت به محصول مصرف می باشد که در دست بررسی و تجزیه و تحلیل می باشد. که قطعاً با افزایش و گسترش دامپروری و همچنین تأسیس کارخانه لبنی اشتغالزائی نیز به همراه خواهد داشت.

فارسی