سیستم نگهداری دام ها ، بهاربندهای فری استال با بستر ماسه بادی می باشد که روزانه مورد سرویس و شارژ قرار گرفته و کودروبی و کود برداری نیز انجام می شود.

خوراک ریزی به صورت R.M.T توسط فیدرهای موجود انجام می شود و روزانه تقریباً همه وقت خوراک تازه در اختیار دام می باشد . جیره ها با نرم افزارهای روز و با استفاده از بهترین خوراک ها و نهاده ها پس از کسب اطلاعات حاصل از آنالرز آنها در آزمایشگاه های معتبر انجام می گردد.

ارزیابی و انتخاب اسپرم توسط کارشناسان مجرب و با استفاده از اسپرم های برتر و مناسب خارجی و بکارگیری نرم افزارهای روز انجام می شود.

شیر تولیدی با کیفیت بالا و بار میکروبی و سوماتیک سل کانت زیر ۲۰۰ هزار می باشد و با کسب استانداردهای بین المللی نه تنها مورد تأیید کارخانجات بنام و معتبر کشور می باشد بلکه کاندید صادرات به کشورهای دیگر نیز می باشد.

جهت حفظ سلامت دام ها که نهایتاً منجر به تولیدات سالم و امن می گردد، از مطمئن ترین واکسن ها و حتی واکسن های تکمیلی استفاده شده و سالانه از تمام دام های گله مولد خونگیری و آزمایشاتی بر روی آنها انجام می پذیرد و نهایتاً دام های آلوده از گله حذف می گردد که این کار موجب جلوگیری از انتشار آلودگی در گله و کسب تولیدات سالم تر می شود.

واحد آبزی پروری:  در چند سال اخیر به جهت استفاده بهینه از منابع موجود با استفاده از پایاب و هرزآب حاصل از آبیاری مزارع ، مجموعه اقدام به پرورش ماهیان گرمابی به صورت آزمایشی و تحقیقاتی نموده است و سالانه حدود بیست تن ماهی آمور، کپور، کله گنده و فیتوفاک برداشت می نماید. که پس از تکمیل و انجام تحقیقات نهایی و بررسی های مورد نیاز قصد به توسعه آن به تناژهای بسیار بالا را دارد.

فارسی