معاونت طرح وتوسعه از همان ابتدا با مدیریتی کاملا علمی و تخصصی در ریل صحیح توسعه قرار گرفت و با استفاده از نیروهای متعهد و دلسوز و در چهارچوب وجود چارت منظم باعث ایجاد یک نقشه راه گسترده گردید و به موازات آن میزان تولید و بهره وری در شرکت روز به روز افزایش یافت .معاونت طرح و توسعه از سه بخش مدیریتی به ترتیب ، الف) مدیریت امور عمران و ساختمان ، ب) مدیریت امور توسعه و نگهداری سامانه های آبیاری ، ج) مدیریت امور هماهنگی ماشین آلات تشکیل یافته است . که در کنار همدیگر  یک مجموعه منسجم را شکل داده اند

معاونت طرح و توسعه در برخی از پروژه هایی که از اهمیت خاصی برخوردار هستند با انتخاب مدیران پروژه ، آنها را نظارت       می نماید که برخی از پروژه های در دست اجرا  بصورت ذیل می باشد:

  1. اجرای شبکه فرعی آبیاری کم فشار اراضی ۲۰۶۰ هکتاری: عملیات اجرایی پروژه فوق در مورخه ۱۰/۱۲/۱۳۹۸ با نظارت شرکت مهندسین مشاور آذربند ساز اردبیل شروع گردید. در اجرای پروژه فوق ۳۱ نفر بصورت مستقیم مشغول فعالیت بوده و از حدود ۴۰% پیشرفت فیزیکی برخوردار است. هدف از اجرای پروژه فوق تبدیل ۲۰۶۰ هکتار از اراضی دیمی به سیستم آبیاری نوین می باشد.
  2. اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی مابین پارس ۱ و ۲ (پادار): عملیات اجرایی پروژه فوق در مورخه ۰۴/۰۸/۱۳۹۶ با نظارت شرکت مهندسین مشاور آذربند ساز اردبیل شروع گردید. در اجرای پروژه فوق ۹ نفر در پست های مختلف مشغول فعالیت بوده و حدود ۲۷% پیشرفت فیزیکی دارد. و هدف از اجرای پروژه فوق تبدیل ۱۳۸۰ هکتار از اراضی دیمی به سیستم آبیاری نوین می باشد.
  3. اجرای خط انتقال اصلی و استخرهای ذخیره شبکه آبیاری تحت فشار اراضی ما بین پارس ۱و ۲ (پادرا): عملیات اجرایی پروژه فوق در مورخه ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ به پیمانکار مربوطه (شرکت آراز بتن سازه) واگذار گردید. در پروژه صدرالذکر ۱۱ نفر به صورت مستقیم در قسمتهای مختلف پروژه مشغول فعالیت بوده و پروژه از ۶۹% پیشرفت فیزیکی برخوردار می باشد. هدف از اجرای پروژه فوق آبرسانی از کانال مغان به طول ۳۶۰۰ متر به اراضی ۱۳۸۰ هکتاری پادار می باشد.
  4. احداث ابنیه فنی و سازه آبگیر ایستگاه پمپاژ اصلی: عملیات اجرایی پروژه فوق توسط شرکت پیمانکاری اتصال مکانیک در مرخه ۳۱/۳/۱۳۹۸ با نظارت شرکت مهندسین مشاور آذربند ساز اردبیل شروع گردید. در احداث ابنیه فنی و سازه آبگیر پروژه فوق ۸ نفر مشغول بکار بوده و از پیشرفت فیزیکی ۶۵% برخوردار است. هدف از اجرای پروژه صدرالذکر تامین آب از کانال اصلی مغان توسط پمپاژ اصلی و انتقال آن با سرعت ۹۶۶ لیتر در ثانیه به استخرهای ذخیره آب به حجم ۱۰۰۰۰ مترمکعب جهت آبرسانی به اراضی ۱۳۸۰ هکتاری پادار می باشد.

 

 

 

 مدیریت امور عمران و ساختمان :

بخش امور عمران و ساختمان از مهندسان مجرب در رشته ها و گرایش های مختلف تشکیل یافته است که کلیه پروژه های عمرانی را در راستای سیاستهای سرمایه گذاری کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت و در جهت پیشرفت و شکوفایی شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس به نحو مطلوب انجام داده و به بهره برداری می رسانند . که برخی از پروژه های در دست اجرا بصورت جدول ذیل می باشد:

  1. پروژه سد زیتون: عملیات اجرایی این پروژه در مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ و با نظارت عوامل فنی و مهندسان مجرب شرکت پارس شروع گردید. در اجرای پروژه فوق ۲۳ نفر مشغول فعالیت بوده است و این پروژه با همت نیروهای خود شرکت در مورخه ۲۵/۰۳/۱۳۹۹ به بهره برداری رسید و هدف از احداث سد، مهار آبهای سطحی و پایاب مزارع پارس ۴ و تامین آب ۳۸۰ هکتار از اراضی شرکت می باشد.
  2. پروژه احداث سیلوی روباز (ذرت علوفه ای) برای دامپروری: پروژه فوق در مورخه ۳۰/۰۳/۱۳۹۹ کلنگ زنی گردید و تمام عملیات طراحی، نظارت و اجرای پروژه توسط مهندسان شرکت پارس انجام شد. در اجرای پروژه صدرالذکر ۲۲ نفر در بخشهای مختلف مشغول بکار بوده اند و هدف از اجرای پروژه انبار علوفه ذرت دام با ظرفیت ۷۱۸۰ تن می باشد که در مورخه ۳۰/۰۶/۱۳۹۹ به مرحله بهره بر داری رسید.
  3. احداث کارخانه آسیاب میکسر دامپروری: کارخانه آسیاب میکسر دامپروری در مورخه ۱۳/۰۴/۱۳۹۸ و توسط عوامل شرکت پارس شروع گردید. در مورخه ۳۰/۰۷/۱۳۹۸ به بهره برداری رسید و در پروژه فوق ۱۶ نفر از نیروهای شرکت مشغول فعالیت بودند و هدف از احداث کارخانه فوق خرد کردن علوفه های خشک و انبار علوفه های خرد شده دامپروری می باشد.
  4. احداث مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۱۴۰۰ مترمکعب: عملیات اجرایی پروژه در مروخه ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ و با نطارت مهندسان شرکت پارس و نیروهای داخلی شروع گردید. در اجرای پروژه فوق ۱۲ نفر از نیروهای شرکت بصورت مستقیم فعالیت هستند و هدف از احداث مخزن جهت ذخیره و آبرسانی به اراضی دیمی پارس ۴ می باشد.

علاوه بر پروژه های یاد شده چندین پروژه دیگر نیز زیر نظر مدیریت عمران و ساختمان و با نظارت کامل در حال اجرا می باشد.