امور توسعه و نگهداری سامانه های آبیاری در سه محور اساسی شامل امور زیربنایی ،توسعه و نگهداری و طرحهای توسعه ای در جهت نیل به اهداف که همان پیشرفت و شکوفایی روز افزون شرکت می باشد گامهای راسخ برداشته و این واحد مدیریتی منشاء خدمات فراوانی بوده است. و با برق رسانی و آبرسانی به واحد های تولیدی و مزارع به عنوان شاهرگ حیاتی تولید انجام وظیفه می نماید . و مشتمل بر واحد های  برقی و آبی می باشد. اهم فعالیت های عمده واحد فوق به شرح ذیل می باشد:

  • ایستگاه پمپاژ شماره ۱ مشتمل بر ۱۲ واحد الکترو پمپ وظیفه آبرسانی به مزارع واحد تولیدی پارس یک
  • ایستگاه پمپاژ شماره ۴ مشتمل بر ۷ واحد الکترو پمپ وظیفه آبرسانی به مزارع واحد تولیدی پارس دو
  • ایستگاه پمپاژ شماره ۵ مشتمل بر ۵ واحد الکترو پمپ وظیفه آبرسانی به مزارع واحد تولیدی پارس سه
  • خطوط برق رسانی فشار قوی به طول حدود ۱۶۰کیلومتر با ظرفیت حدود ۱۴ مگاوات
  • دستگاه های آبیاری بارانی به تعداد ۶۴ دستگاه در اراضی واحد های تولیدی پارس ۲،۳،۴ و۵
  • کنترل خطوط فشار قوی و رفع قطعی و مشکلات ناشی از اتصالات در واحد های تولیدی بصورت شبانه روزی توسط اکیپ کشیک
  • تعمیرات خرابی پمپاژها
  • تعمیرات خرابی دستگاههای آبیاری بارانی و خطوط انتقال توسط اکیپ سیار
  • ترمیم خطوط انتقال شامل کانالها ، کانالیت ها ، درزگیری و رفع نقص
فارسی