به منظور توسعه فعالیت ها بر اساس طرح جامع و سیاستهای کلی شرکت ، طرح های ذیل در حال اجرا می باشد:

  • ایجاد ایستگاه پمپاژ بند خاکی پارس ۴ و آبرسانی به ۵۰ هکتار از اراضی دیم در واحد مذکور ، که ۹۰ هکتار دیگر از این اراضی مطالعه گردیده و در دست اقدام می باشد .
  • ایجاد زیر ساخت لازم جهت تاسیس مشارکتی کارخانه فرآوری کود دامی
  • آبرسانی به باغ ۲۵ هکتاری بادام واقع در پارس یک
فارسی