شرایط لازم برای اخذ نمایندگی فروش محصولات شرکت برای فرد حقیقی یا حقوقی

  • فرد متقاضی باید در زمینه فروش محصول مورد نظرحداقل ۵ سال سابقه کار داشته باشد.
  • دارای امکانات لازم اولیه از قبیل انبار و دفتر فروش باشد.
  • گردش حساب بانکی فرد متقاضی در عرض یک سال قبل از اعطای نمایندگی نباید از سی میلیارد ریال کمتر باشد.
  • بدهی بانکی فرد متقاضی در زمان درخواست نمایندگی نباید از ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بیشتر باشد.
  • در سه سال منتهی به درخواست نمایندگی نباید دارای چک برگشتی بلاتکلیف باشد.
  • تبصره: چنانچه دارای حداکثر دو مورد چک برگشتی در بازه زمانی فوق بوده و حداکثر در عرض ۱۰ روز رفع سوء اثر شده باشد این بند نادیده گرفته می شود.
  • دارای سوء پیشینه نباشد.