اکبر محمدزاده مدیر عامل شرکت ملی پارس طی پیامی شهادت <> سرباز مدافع وطن شهرستان پارسآباد را تسلیت گفت

فارسی