بازدید سرزده مهندس صولت مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس از روند برداشت ذرت بذری ۷۰۴ در واحدهای تولیدی و پروژه سد زیتون

فارسی