حضور پرشور مجموعه شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در راهپیمایی و نماز جمعه روز جهانی قدس

فارسی