برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان در شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس