آبان ۲۲, ۱۴۰۱

آگهی مورد مناقصه عمومی شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس نسبت به خریداری مقدار حدودی ۴۱ هزار متر لوله های پلی اتیلن مورد نیاز پروژه پادار در دست اقدام خود از تولید کنندگان دارای گرید A از طریق آگهی مناقصه عمومی اقدام نماید

(آگهی مناقصه عمومی) شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد نسبت به خریداری  مقدار حدودی ۴۱  هزار متر لوله های پلی اتیلن […]
اسفند ۷, ۱۴۰۰

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد پروژه هایی با اطلاعات مشروحه […]
بهمن ۱۰, ۱۴۰۰

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

  شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد پروژه هایی با اطلاعات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله […]
آذر ۲۸, ۱۴۰۰

آگهی مزایده کنجد شرکت ملی پارس

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد مقدار حدود ۹ تن کنجد تولیدی سال ۰۰۱۱ موجود در انبار خود را از طریق […]
آبان ۲۶, ۱۴۰۰

مناقصه

آگهی ۱ خرید لوله۲۴-۸-۱۴۰۰ جهت دانلود کلیک کنید   آگهی ۲ خرید متعلقات۲۴-۸-۱۴۰۰ جهت دانلود کلیک کنید   آگهی ۳خرید شیرآلات۲۴-۸-۱۴۰۰ جهت دانلود کلیک کنید
آبان ۱۷, ۱۳۹۹

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام ) در نظر دارد تلیسه آبستن برتر، ریجستر و با خلوص بالا به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

آگهی دعوت به مزایده عمومی موضوع مزایده : شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام ) در نظر دارد تلیسه آبستن برتر، ریجستر […]
آبان ۱۷, ۱۳۹۹

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت حدود ۹.۲ هکتار با کاربری زراعی را واقع در ۵ کیلومتری شهرستان بیله سوار جنب کانال اصلی از طریق مزایده به فروش برساند.

آگــهی مــزایده شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت حدود ۹.۲ هکتار با کاربری زراعی را واقع […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۹

آگهی اجاره اراضی قطعات آبی برای کاشت زراعت های بهاره در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

آگهی اجاره اراضی قطعات آبی برای کاشت زراعت های بهاره در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹ شرکت ملی کشت وصنعت و دامپروری پارس در نظر دارد قطعاتی از […]