تاریخچه فعالیت شرکت

بمنظور بهره‌برداری مطلوب از ۹۰هزار هکتار اراضی زیر شبکه، ۶۳۴۰۰ هکتار بعهده شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گذارده شد که بیش از ۱۸۰۰۰ هکتار از اراضی فوق‌الذکر که در جنوب شبکه اصلی قرار داشت، می‌بایستی از طریق پمپاژ آب از کانال و توزیع آن در اراضی بالادست با استفاده از تکنولوژی نوین که اجباراً نیاز به سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی داشت به زیرکشت برده می‌شد. لذا پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ضرورت تأسیس شرکت ملی کشت و صنعت و دامپـروری پـارس بعنوان راه حـل مناسب و ضــروری برای بهره برداری از اراضی عمران نشده کشت و صنعت مغان انتخاب گردید.

موسسین :

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در اواخر سال ۱۳۶۶ با مشارکت بانک ملی ایران با نسبت ۵۱% سهام و شـرکت سهامی کشت و صنعت و دامپــروری مغـان با ۴۹% سهام و با سرمایه اولیه حدود ۵۳ میلیارد ریال {۲۷ میلیارد  ریال بصورت آورده نقدی بانک ملی ایران و ۲۶ میلیارد ریال دیگر بصورت آورده غیر نقدی «ارزش زمین» توسط شرکت مغان} و در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۶ تحت شماره ۱۵۷ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان گرمی به ثبت رسیده و فعالیت خود را در مساحت ۱۸۰۶۴ هکتار آغاز نمود. مرکز اصلی شرکت در شهرستان پارس آباد استان اردبیل می باشد.

بیانیه مأموریت شرکت :

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در راستای :

۱- افزایش تولید محصولات راهبردی کشاورزی و ایجاد سودآوری حداکثری برای سهامداران،

۲- تلاش در افزایش سطح زیر کشت اراضی آبی با استفاده از سیستم‏های نوین آبیاری تحت فشار و اجرای طرح‌های توسعه‌ای،

۳- افزایش تولید در واحد سطح با استفاده از تکنولوژیهای نوین زراعی از جمله مصرف بهینه کود و آب و عملیات مناسب خاک ورزی و کاهش هزینه‏های سربار تولید،

۴- ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری محصولات زراعی، دامی، باغی و ایجاد رونق در اقتصاد منطقه و کشور با همکاری شرکتهای بین المللی در ابعاد مختلف تأمین مالی، ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک و تمرکز بر صادرات و استفاده از تکنولوژی های جدید در جهت تولید بذور هیبرید.

۱-۲- به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۸۶ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و مراتب در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۸۶ در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پارس آباد به ثبت رسیده است.

۱-۳- به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۲ سال مالی شرکت از ۲۹ اسفند به ۳۰ آذرماه هر سال تغییر یافته و مراتب در تاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۲ در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پارس آباد به ثبت رسیده است.

 

مشخصات جغرافیایی شرکت و گستره فعالیت آن :

زمینهای‌شرکت‌پارس‌بین‌دوعرض‌شمالی ۳۹ درجه ۲۶ دقیقه و۳۹ درجه ۳۲ دقیقه قرار دارد و طول شرقی آن نیز بین ۴۷ درجه ۳۸ دقیقه و ۴۸ درجـه ۱۰ دقیقـه واقع است. طول شرقی –  غـربی این سـرزمین ۳/۴۷ کیلومتر است اما عرض آن یکنواخت نبوده و بین ۶۰ متر تا ۷/۱۰ کیلومتر متغیر است. ارتفاع این محدوده بین ۹۰ الی ۲۳۰ متر بالاتر از سطح دریا می‌باشد.

بنابراین اراضی شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در بالادست تراس قرار گرفته است ولی بدلیل اختلاف ارتفاع بین تراس اول و دوم، امکان انتقال آب بطریقه ثقلی بـرای آبیاری اراضی شرکت پارس وجود ندارد بنابراین برای آبیاری اراضی، راهی جز پمپاژ آب از کانال اصلی به اراضی شرکت پارس وجود ندارد. بهمین منظور، آب را وارد ایستگاههای پمپاژ (تلمبه خانه) نموده و از آنجا توسط الکتروموتورها و پمپ‌های سانتریفوژ به لوله انتقال آب منتقل و بالاخره به نقطه‌ای بلند در اراضی شرکت می‌رسانند و از آنجا توسط کانالهای مخصوصی که شبکه انهار نامیده می‌شوند بطرف اراضی قابل آبیاری محدوده‌های مختلف، هدایت می‌نماید.

 

موضوع فعالیت شرکت:

عبارتست از تهیه و اجرای طرحهای مربوط به امور کشاورزی اعم از زراعت، دامپروری، پرورش طیور، آبزیان، باغداری و تولید محصولات خارج از فصل و گلخانه‌ای و غیره که برای نیل به این اهداف شرکت بدون حصر مجاز به اقدامات زیر می‌باشد :

الف) ایجاد مرکز تحقیقات و انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقی و تولید بذر و نهال و بکار بردن روش های جدید علمی و فنی بمنظور بهره‌وری بیشتر و بهتر.

ب) ایجاد تأسیسات و صنایع لازم جهت تولید، تبدیل، فرآوری و توزیع محصولات کشاورزی و غیره بشرح بالا.

ج) سرمایه گذاری و مشارکت متقابل در موسسات و شرکت‌های داخلی و خارجی و موسسات آموزشی و پژوهشی در حدود و مقررات مربوطه.

د) انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی و همچنین واردات و صادرات که برای تأمین منافع شرکت ضروری بوده و بصرفه و صلاح آن باشد.

 

 تغییرات انجام شده سرمایه و ترکیب سهامداران :

تغییرات انجام شده در سرمایه :

تغییرات در سرمایه شرکت به شرح جدول ذیل انجام شده است :

جدول شماره ۱- آخرین تغییرات انجام شده سرمایه شرکت                                             مبالغ: میلیون ریال

ردیف تاریخ مجمع عمومی تاریخ ثبت افزایش سرمایه سرمایه قبلی مبلغ افزایش سرمایه سرمایه جدید درصد افزایش سرمایه محل افزایش سرمایه
۱ ۲۷/۱۱/۶۶ ۲۷/۱۱/۶۶ ۱۰۰ ۱۰۰ آورده نقدی سهامداران
۲ ۰۲/۰۷/۱۳۷۰ ۰۲/۰۷/۱۳۷۰ ۱۰۰ ۵۲,۵۷۰ ۵۲,۶۷۰ ۵۲,۵۷۰ آورده نقدی و غیر نقدی (سرمایه غیرمنقول)
۳ ۰۸/۰۴/۱۳۷۸ ۰۸/۰۴/۱۳۷۸ ۵۲,۶۷۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۶۲,۶۷۰ ۲۰۹ آورده نقدی
۴ ۰۶/۱۰/۱۳۹۳ ۰۶/۱۰/۱۳۹۳ ۱۶۲,۶۷۰ ۱۶۲,۶۷۰ ۳۲۵,۳۴۰ ۱۰۰ سود انباشته+مطالبات حال شده سهامداران

 

ترکیب سهامداران :

سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱بشرح جدول زیر می باشد.

جدول شماره ۲- سهامداران شرکت                                           ارزش اسمی هر سهم : ۱۰۰۰ ریالی

ردیف

نام سهامدار / دارنده تعداد سهام

درصد مالکیت

۱ شرکت شهرک های کشاورزی ۵۳۲.۰۳۵.۰۳۴ ۳۸.۱۳
۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۴۷۴.۸۷۷.۲۴۴ ۳۴.۰۳
۳ شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا ۲۰۰.۵۸۱.۷۳۳ ۱۴.۳۸
۴ شرکت توسعه کشت و صنعت ملی ۴.۲۸۸ ۰.۰۰۰۳
۵ شرکت کشت و صنعت و دامپروری سفید رود ۲.۱۴۴ ۰.۰۰۰۲
۶ سایرین (کمتر ۵ درصد) ۱۸۷.۸۳۹.۵۵۷ ۱۳.۴۶
مجموع ۱.۳۹۵.۳۴۰.۰۰۰ ۱۰۰

 

تعداد واحدهای شرکت :

ردیف

نام واحد

ردیف

نام واحد

۱ پارس ۱ ۱۱ تعمیرگاه
۲ پارس ۲ ۱۲ ساختمان
۳ پارس ۳ ۱۳ بانک ماشین و نقلیه
۴ پارس ۴ ۱۴ حفاظت
۵ پارس ۵ ۱۵ دفتر زراعت
۶ جنگل ۱۶ رفاه و خدمات
۷ دامپروری ۱۷ امور مالی
۸ پروسس بذر ۱۸ امور اداری
۹ تأسیسات آبی ۱۹ تدارکات و بازرگانی
۱۰ انبار
  • تنها کارخانه موجود شرکت کارخانه عمل آوری بذر با ظرفیت ۳۲۰ تن در روز تنها کارخانه بلال خشک کن مدرن کشور می باشد.
  • مکان تشکیل : استان اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ منطقه عملیاتی شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس