اکبر محمدزاده

مدیرعامل و عضو هئیت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

تلفن: ۰۴۵۳۲۱۷۵۰۰۵

ایمیل:

سوابق شغلی

مدیر عامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس از مورخه ۹۹/۰۴ – ادامه دارد
معاونت تولیدات گیاهی شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ( از ۹۷/۰۸ لغایت ۹۹/۰۴)
مدیر بازرگانی شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ( از ٩۶/٠۶ لغایت ٩٧/٠٨)
مدیر واحد خدمات پس از فروش شرکت تراکتور سازی ایران و جانشین مدیر عامل شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی (از سال ۸۸ تا ۹۶/۰۶)
سرپرست واحد رسیدگی به شکایت (GRM)تراکتور سازی ایران از سال ۸۶ لغایت ۸۸ بمدت ۲سال
رئیس واحد پشتیبانی و مهندسی فضای سبز تراکتور سازی ایران ( از سال ۷۷ لغایت ۸۶ ) ۸سال

 

فارسی