۱-بیـانیه مأموریت شرکت :

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در راستای :

۱- افزایش تولید محصولات راهبردی کشاورزی و ایجاد سودآوری حداکثری برای سهامداران،

۲- تلاش در افزایش سطح زیر کشت اراضی آبی با استفاده از سیستم‏های نوین آبیاری تحت فشار و اجرای طرح‌های توسعه‌ای،

۳- افزایش تولید در واحد سطح با استفاده از تکنولوژیهای نوین زراعی از جمله مصرف بهینه کود و آب و عملیات مناسب خاک ورزی و کاهش هزینه‏های سربار تولید،

۴- ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری محصولات زراعی، دامی، باغی و ایجاد رونق در اقتصاد منطقه و کشور با همکاری شرکتهای بین المللی در ابعاد مختلف تأمین مالی، ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک و تمرکز بر صادرات و استفاده از تکنولوژی های جدید در جهت تولید بذور هیبرید.