مهندس اکبر محمدزاده مدیر عامل شرکت ملی پارس بمناسبت ۱۵ اسفند ،روز درختکاری پیامی صادر کردند:

فارسی