مهندس اکبر محمدزاده مدیر عامل شرکت ملی پارس در پی در گذشت مادر گرامی پرسنل شرکت ، جناب آقای روشن خسروی پیام تسلیت صادر کردند:

فارسی