مهندس اکبر محمدزاده مدیر عامل شرکت ملی پارس طی پیامی عید نوروز و آغاز سال ۱۴۰۰ را تبریک گفتند:

فارسی