مهندس حمید صولت مدیرعامل شرکت ملی پارس به مناسبت آغاز هفته بسیج پیامی صادر کرد.

فارسی