پیام تبریک مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پارس به مناسبت انتصاب دکتر رحمت الله صادقیان به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

فارسی