پیام تبریک مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پارس به مناسبت انتصاب دکتر بابک سعیدی به عنوان مدیرعامل “وبانک”

فارسی