پیام تبریک مدیر عامل شرکت ملی پارس به مناسبت روز ملی حمل و نقل:

فارسی