پیام تسلیت مهندس اکبر محمدزاده مدیر عامل شرکت ملی پارس در پی درگذشت داماد گرامی جناب آقای دکتر محمود رضایی :

فارسی