پیام مهندس اکبر محمدزاده مدیر عامل شرکت ملی پارس در پی درگذشت پدر گرامی جناب آقای صالح حسینیان :

فارسی