بازدید رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بهمراه هیئت همراه و نماینده مردم شهرستانهای پارسآباد، بیله سوار و اصلاندوز از مزارع شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی پارس،  عصر روز پنجشنبه ١۵ آبانماه،  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس  بهمراه هیئت همراه، معاونین وزارت کشاورزی، معاونین وزارت نیرو  و نماینده مردم شهرستانهای پارسآباد، بیله سوار و اصلاندوز و فرمانداران پارسآباد و بیله سوار  از مزارع شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در این بازدید که از مزارع ذرت بذری،  ذر...