مرداد ۳۱, ۱۴۰۰

آگهی مزایده جو خوراکی

IMG_00013-1آگهی-مزایده-جو-خوراکی       *******         ********         ******** تصویر صفحه سوم آگهی مزایده جو خوراکی👇👇
آذر ۱۱, ۱۳۹۹

مزایده مرحله دوم فروش یک قطعه زمین بمساحت ۹.۲ هکتار با کاربری زراعی در بیله سوار

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت حدود ۹.۲ هکتار با کاربری زراعی را واقع در ۵ […]
آبان ۱۷, ۱۳۹۹

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام ) در نظر دارد تلیسه آبستن برتر، ریجستر و با خلوص بالا به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

آگهی دعوت به مزایده عمومی موضوع مزایده : شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام ) در نظر دارد تلیسه آبستن برتر، ریجستر […]
آبان ۱۷, ۱۳۹۹

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت حدود ۹.۲ هکتار با کاربری زراعی را واقع در ۵ کیلومتری شهرستان بیله سوار جنب کانال اصلی از طریق مزایده به فروش برساند.

آگــهی مــزایده شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت حدود ۹.۲ هکتار با کاربری زراعی را واقع […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۹

آگــهی مــزایده نوبت دوم/ شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت حدود ۱۲ هکتار با کاربری زراعی را واقع درشهرستان پارس اباد جنب روستای اجیرلو از طریق مزایده به فروش برساند.

آگــهی مــزایده نوبت دوم شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت حدود ۱۲ هکتار با کاربری زراعی […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۹

آگهی اجاره اراضی قطعات آبی برای کاشت زراعت های بهاره در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

آگهی اجاره اراضی قطعات آبی برای کاشت زراعت های بهاره در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹ شرکت ملی کشت وصنعت و دامپروری پارس در نظر دارد قطعاتی از […]
مهر ۳۰, ۱۳۹۹

آگهی مزایده(نوبت سوم)شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد حدود ۳۰۰۰ تن چوب جنگل دست کاشت خود بصورت تر و خشک واقع در قطعات ۴ گانه واحد باغبانی، را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند

  شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد حدود ۳۰۰۰ تن چوب جنگل دست کاشت خود بصورت تر و خشک واقع در […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۹

آگــهی مــزایده یک قطعه زمین به مساحت حدود ۱۲ هکتار با کاربری زراعی واقع در روستای اجیرلو

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت حدود ۱۲ هکتار با کاربری زراعی را واقع در جنب […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۹

آگهی مزایده، فروش ١۴٠تن وش پنبه سفید تولیدی سال ١٣٩٩

آگهی مزایده شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد حدود ۱۴۰ تن وش پنبه سفید تولیدی سال ۹۹ را از طریق مزایده […]
فارسی