گوشه های از حضور شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در هفتمین نمایشگاه بین المللی بذر و نهاده های کشاورزی گرگان +گزارش تصویری

نمایشگاه بین المللی بذر و نهاده های کشاورزی گرگان از تاریخ 29 مهر با حضور 60 شرکت داخلی بمدت 4 روز شروع و جمعه 2 آبانماه به کار خود پایان داد. این نمایشگاه با رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی با استقبال خوب مردم و شرکتهای داخلی مواجه بوده است و شرکت ملی پارس نیز بعد از روی کار آمدن مدیریت جدید در اکثر نمایشگاههای داخلی شرکت کرده و محصولات خود را عرضه می نماید