اسلایدر

خرداد ۲۴, ۱۳۹۹

نمایی از واحد زراعی شرکت پارس

خرداد ۲۴, ۱۳۹۹

کارگران واحد زراعی شرکت ملی پارس

خرداد ۲۴, ۱۳۹۹

مزارع گندم شرکت ملی پارس

خرداد ۲۴, ۱۳۹۹

مزارع گلرنگ

خرداد ۲۴, ۱۳۹۹

مزارع شرکت ملی پارس

خرداد ۲۴, ۱۳۹۹

برداشت محصول از مزارع کلزا

فارسی