مهندس اکبر محمدزاده; افزایش ٢٠ درصدی سطح کشت ذرت بذری نسبت به سال گذشته

مدیرعامل شرکت ملی پارس از افزایش ٢٠ درصدی سطح کشت ذرت بذری ٧٠۴ در این شرکت خبر داد و گفت : امسال نسبت به سال زراعی سال ٩٨ بیست درصد سطح کشت و کشت مشارکتی افزایش داشته و پیش بینی می شود امسال رکورد جدیدی را در تولید داشته باشیم. وی افزود : با تلاش مجموعه کارکنان شرکت ملی پارس و با بهره گیری از منویات رهبری در سال جهش تولید با ٢٠درصد افزایش سطح کشت و پیش بینی ١٠درصد افزایش ران...