ذرت بذری،مهندس اکبر محمدزاده،افزایش تولید،زپارس

مهر ۹, ۱۳۹۹

مهندس اکبر محمدزاده; افزایش ٢٠ درصدی سطح کشت ذرت بذری نسبت به سال گذشته

مدیرعامل شرکت ملی پارس از افزایش ٢٠ درصدی سطح کشت ذرت بذری ٧٠۴ در این شرکت خبر داد و گفت : امسال نسبت به سال زراعی […]
فارسی