رزومه کاری مهندس اکبر محمدزاده سرپرست جدید شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

۸ سال در واحد پشتیبانی شرکت تراکتورسازی ایران به عنوان رئیس واحد دو سال در واحد رسیدگی به شکایات مشتریان ( صدای مشتری) با عنوان ریس واحد در شرکت تراکتورسازی ایران ۸ سال به عنوان مدیر واحد خدمات پس از فروش در شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی ایران یک و نیم سال با عنوان مدیر بازرگانی شرکت ملی پارس یک و نیم سال با عنوان معاون تولیدات گیاهی در شرکت پارس فعالیت داشته است.