روز درختکاری،مهندس اکبر محمدزاده،شرکت ملی پارس،دارت،پارساباد،منابع طبیعی،شرکت توسعه ی آینده پویا

اسفند ۱۴, ۱۳۹۹

مهندس اکبر محمدزاده مدیر عامل شرکت ملی پارس بمناسبت ۱۵ اسفند ،روز درختکاری پیامی صادر کردند:

روز درختکاری و هفته منابع طبیعی و آبخیزداری (۱۵ تا ۲۱ اسفندماه) فرصتی است برای علاقمندان به منابع‌طبیعی تا با غرس نهال به استقبال بهار طبیعت […]
فارسی