سال تولید،پشتیبانی،مانع زدایی،مهندس اکبر محمدزاده،شرکت ملی پارس،دارت،پارساباد،گروه توسعه ی ملی،شرکت شهرکهایی کشاورزی،زپارس

فروردین ۲, ۱۴۰۰

شعار سال ۱۴۰۰: تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

با فرمایشات مقام معظم رهبری شعار سال ۱۴۰۰: تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها نام گرفت.   روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی پارس
فارسی