پیام پرسنل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس بمناسبت انتصاب دکتر ارسلان  کاظم پور بعنوان مدیر عامل شرکت دارو پخش رازی :

پیام پرسنل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس بمناسبت انتصاب دکتر ارسلان  کاظم پور بعنوان مدیر عامل شرکت دارو پخش رازی : جناب آقای دکتر ارسلان کاظم پور بدینوسیله ضمن تبریک ارتقاء و پیشرفت حضرتعالی در انتصاب به مدیریت #شرکتداروپخش_رازی از زحمات و تلاشهای بی دریغ آن مدیریت محترم صمیمانه تقدیر و تشکر داریم.