گزارش تصویری جلسه شورای مدیران شرکت ملی پارس

جلسه شورای مدیران شرکت ملی پارس طبق برنامه در سالن کنفرانس این شرکت با حضور مدیر عامل .معاونین و مدیران برگزار و مدیران واحدها گزارشی از کارهای انجام شده و برنامه های آتی را به مهندس محمدزاده ارائه نمودند. +گزارش تصویری