مدیر سال،پنجمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال ١٣٩٩

مهر ۲۴, ۱۳۹۹

اعطای نشان عالی مدیر سال به شرکت ملی پارس +عکس

دبیرخانه شورای علمی و سیاستگذاری پنجمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال ١٣٩٩، را به اکبر محمدزاده مدیر عامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری […]
فارسی