مزایده،زیتون سردرختی

شهریور ۱۶, ۱۳۹۹

آگهی فروش زیتون سردرختی

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد مقدار حدود ۱۵۰ تن زیتون سبز تولیدی سال ۱۳۹۹ باغات زیتون خود را بصورت سردرختی […]
فارسی