آگهی فروش زیتون سردرختی

شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس در نظر دارد مقدار حدود 150 تن زيتون سبز تولیدی سال 1399 باغات زیتون خود را بصورت سردرختی   از طريق مزايده  به فروش برساند . متقاضيا ن مي توانند پيشنهاد قيمت خود را به آدرس استان اردبيل – شهرستان پارس آباد مغان - جاده پروژه ، بالاتر از روستاي اسماعيل كندي ، دبيرخانه اداره مركزي تحويل نمايند . متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشت...