آگــهی مــزایده یک قطعه زمین به مساحت حدود 12 هکتار با کاربری زراعی واقع در روستای اجیرلو

شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت حدود 12 هکتار با کاربری زراعی را واقع در جنب روستای اجیرلو از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را به آدرس استان اردبيل- شهرستان پارس آباد مغان جاده پروژه بالاتر از روستاي اسماعيل كندي دبيرخانه اداره مركزي تحويل و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 04532175046 و 04532175047 تماس حاصل نم...