مزایده 12 هکتار از ارازی واقع در روستای اجیرلو

مهر ۲۷, ۱۳۹۹

آگــهی مــزایده یک قطعه زمین به مساحت حدود ۱۲ هکتار با کاربری زراعی واقع در روستای اجیرلو

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت حدود ۱۲ هکتار با کاربری زراعی را واقع در جنب […]
فارسی