وش پنبه سفید،شرکت ملی پارس،مزایده فروش وش پنبه

مهر ۲۷, ۱۳۹۹

آگهی مزایده، فروش ١۴٠تن وش پنبه سفید تولیدی سال ١٣٩٩

آگهی مزایده شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد حدود ۱۴۰ تن وش پنبه سفید تولیدی سال ۹۹ را از طریق مزایده […]
فارسی