ولادت حضرت علی اکبر،روز جوان،مهندس اکبر محمدزاده،شرکت ملی پارس،دارت،پارساباد

فروردین ۴, ۱۴۰۰

حیدر ثانی بیامد یا نبی رخ می نماید اکبر زیبای لیلا پرده از چهره گشاید روی او روی محمد، بوی او بوی محمد خلق او خلق […]
فارسی