تلاشگران عرصه تولید شرکت ملی پارس در حال آماده سازی و کاشت کلزای زمستانه ( گزارش تصویری )

مراحل کاشت کلزا در زمینهای زراعی پارس 4 و تلاش پرسنل شرکت در راستای (جهش تولید) و لبیک به فرامین رهبر انقلاب {پاییز 99}