4000 تن چوب جنگل دست کاشت،شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس،زپارس،مزایده 4000تن چوب درخت

اسفند ۱۳, ۱۳۹۹

بازدید سرزده مدیر عامل شرکت ملی پارس از پروژه کاشت باغ صنوبر

در مورخه ۹۹/۱۲/۱۳، مهندس اکبر محمدزاده مدیر عامل شرکت ملی پارس بهمراه معاونین و مدیران شرکت بصورت سرزده از روند کاشت پروژه باغ صنوبر (رقم نیگرا) […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۹

آغاز عملیات کاشت نهال صنوبر رقم نیگرا در ۱۵هکتار از اراضی شرکت ملی پارس

عملیات کاشت نهال و احداث مزرعه چوب صنوبر رقم نیگرا به مساحت ۱۵ هکتار و با تعداد ۱۵۰ هزار اصله در واحد جنگلداری و باغبانی شرکت […]
شهریور ۲۶, ۱۳۹۹

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد حدود ۴۰۰۰ تن چوب جنگل دست کاشت خود بصورت تر و خشک واقع در قطعات ۴ گانه واحد باغبانی، را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد حدود ۴۰۰۰ تن چوب جنگل دست کاشت خود بصورت تر و خشک واقع در قطعات […]
فارسی