برگزاری محفل انس با قرآن و مراسم تجلیل از کارگران نمونه شرکت ملی پارس

فارسی