تیر ۱۳, ۱۴۰۳

(آگهی مناقصه)

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد نسبت به خرید مقدار حدود ۷۱۰  تن نهاده دامی مورد نیاز امور دامپروری خود را  […]
تیر ۲, ۱۴۰۳

آگهی مناقصه (نوبت دوم)

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد جهت تکمیل ایستگاه های پمپاژ مسیر p5 و p3 نسبت به خرید اقلام بشرح جدول […]
تیر ۱, ۱۴۰۳

آگهی مناقصه

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد نسبت به خرید سموم  مورد نیاز خود از طریق آگهی مناقصه اقدام نماید . متقاضیان […]
خرداد ۲۶, ۱۴۰۳

آگهی مناقصه

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد نسبت به خرید مقدار ۳۴ تن میلگرد (آجدار) مورد نیاز خود به شرح جدول ذیل […]
خرداد ۲۳, ۱۴۰۳

آگهی مناقصه

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد جهت تکمیل ایستگاه های پمپاژ مسیر p5 و p3 نسبت به خرید اقلام بشرح جدول […]
خرداد ۲۱, ۱۴۰۳

آگهی مناقصه

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد عملیات برداشت و حمل مقدار حدودی ۴۳۰۰ تن ذرت علوفه ای خود را از مبادی […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۳

آگهی مزایده نوبت دوم فروش انواع دام سنگین

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد انواع دامهای ذیل را در چهار ماهه خرداد ، تیر ، مرداد و شهریور ماه […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۳

آگهی مزایده نوبت دوم فروش دانه کلزا

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد پیش فروش مقدار حدود ۳۰۰۰ تن دانه کلزا تولیدی سال زراعی۱۴۰۳- ۱۴۰۲ خود را از […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۳

مناقصه

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد انجام کلیه مراحل پرس ، بسته بندی ، بارگیری ، حمل ، تخلیه ، دپو، […]