اسفند ۱۰, ۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی (نوبت دوم)

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد پروژه هایی با اطلاعات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ۲ مرحله ای […]
بهمن ۲۱, ۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد نسبت به خرید سموم بهاره مورد نیاز امور زراعت خود از طریق آگهی مناقصه عمومی […]
بهمن ۲, ۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد پروژه هایی با اطلاعات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی ۲ مرحله ای […]
دی ۲۱, ۱۴۰۲

(آگهی مناقصه عمومی)

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد نسبت به تأمین، ساخت،حمل،نصب،راه اندازی و آموزش راهبردی و پشتیبانی سیستم تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی […]
دی ۱۹, ۱۴۰۲

(آگهی مناقصه عمومی)

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات  اجرا و نصب بچینگ در پروژه توسعه دامپروری خود  براساس مشخصات […]
دی ۱۷, ۱۴۰۲

(آگهی مناقصه عمومی)

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد نسبت به خرید سموم  پاییزه مورد نیاز امور زراعت خود از طریق آگهی مناقصه عمومی […]
دی ۳, ۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی دی ماه ۱۴۰۲

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد خرید مقدار ۲۰۰۰ تن سیلوی ذرت علوفه ای آماده مصرف مورد نیاز امور دامپروری خود […]
آبان ۳۰, ۱۴۰۲

آگهی مناقصه محدود

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد نسبت به خرید مقدار ۶۵۰ تن تفاله فشنگی خشک چغندر قند مورد نیاز امور دامپروری […]
آبان ۲۹, ۱۴۰۲

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد نسبت به خرید مقدار ۵۰۰ تن یونجه خشک پرس شده (چین دوم و سوم) مورد نیاز امور دامپروری خود از طریق آگهی مناقصه عمومی اقدام نماید

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد نسبت به خرید مقدار ۵۰۰  تن  یونجه خشک پرس شده (چین دوم و سوم) مورد […]